Moet ik mijn tuin aanpassen aan de Wiper Maairobot?

 

Nee. De Wiper Maairobot past zich aan uw tuin aan. U dient alleen stenen en andere voorwerpen in het gras te verwijderen, en eventuele gaten op te vullen, zodat de Wiper Maairobot ongehinderd kan werken.

Wat is de beste Wiper Maairobot-versie voor mijn tuin?

Vermenigvuldig de lengte met de breedte van uw eigendom en vergelijk het resultaat met de meetwaarden in de technische gegevensbladen van de Wiper Maairobot. Het totale oppervlak moet het huis, de bomen, bloemperken en andere elementen van het oppervlak in kwestie omvatten. De Wiper Maairobot past zijn activiteiten aan de aanwezige hindernissen aan.

Kan de Wiper Maairobot op elke ondergrond werken?

Ja. De Wiper Maairobot rijdt probleemloos op elke ondergrond, ook hellingen. Op een optimale ondergrond kan hij hellingen tot 55%. De wielen van de Wiper Maairobot zijn zo ontworpen dat hun grip toeneemt wanneer de grond glibberig is. Raadpleeg de voorzorgsmaatregelen in het hoofdstuk ‘Voorbereiding en de grenzen van het werkgebied markeren’ van de bedieningshandleiding.

Kan de Wiper Maairobot alle soorten gras maaien?

Ja. De Wiper Maairobot maait elk soort gras in residentiële tuinen, ook dik of nat gras. De Wiper Maairobot kan zo worden geprogrammeerd dat hij ’s nachts of ’s ochtends vroeg werkt, zodat u overdag van uw tuin kunt genieten.

Waarom een Wiper Maairobot kopen?

De Wiper Maairobot maait gras autonoom en automatisch. Hij heeft uw hulp of bijstand niet nodig. De Wiper Maairobot maait elke dag enkele millimeters gras en laat het maaisel achter op de grond, zodat uw gazon op natuurlijke wijze wordt bemest.

Mijn tuin bestaat uit verschillende zones. Kan de Wiper Maairobot ze allemaal maaien?

De Wiper Maairobot kan tot acht werkzones aan: de hoofdzone waar het oplaadstation zich bevindt, en tot zeven secundaire zones – dit zijn gazonzones die aansluiten op de hoofdzone. In de ‘Technische informatie’ in de bedieningshandleiding vindt u het precieze aantal zones dat uw Wiper Maairobot aankan.

Kan de Wiper Maairobot zeer hoog gras maaien?

De Wiper Maairobot is ontworpen voor het dagelijks onderhoud van uw gazon. De Wiper Maairobot maait elke dag enkele millimeters gras, wat bijdraagt tot de natuurlijke bemesting en de kwaliteit van het gras verbetert. De maximaal toegelaten maaihoogte vindt u in het hoofdstuk ‘Technische informatie’ in de bedieningshandleiding.

Moet ik het gras weghalen nadat de Wiper Maairobot het heeft gemaaid?

Nee. U hoeft het grasmaaisel niet samen te harken en weg te doen. Elke dag maait de Wiper Maairobot enkele millimeters gras. Het maaisel blijft op de grond liggen en vormt een natuurlijke meststof voor uw gazon.

Ontvangt de perimeterdraad een signaal wanneer de robot zich in het oplaadstation bevindt?

Nee. Wanneer de robot in het oplaadstation staat, wordt er geen signaal uitgestuurd, om het energieverbruik te beperken.

Kan de Wiper Maairobot zichzelf opladen?

Ja. De Wiper Maairobot geeft een waarschuwing wanneer de batterijen moeten worden opgeladen, en keert autonoom terug naar het oplaadstation.

Hoe werkt de Wiper Maairobot?

De Wiper Maairobot werkt op basis van geprogrammeerde intervallen en alterneert maaicycli met oplaadbeurten. Om het gras gelijkmatig te maaien beweegt hij vooruit en achteruit in het gebied dat gemarkeerd is met de begrenzingsdraad. Om optimaal te maaien werkt hij met een spiraalbeweging op plaatsen waar het gras hoger of dikker is.

Kan ik een nieuw object aan mijn tuin toevoegen nadat de Wiper Maairobot werd geïnstalleerd?

Ja. U dient echter na te gaan of de gazonrobot de nieuwe hindernis zal raken, en of de installatie moet worden aangepast en de nieuwe hindernis moet worden opgenomen in de perimeter. Uw Wiper Maairobot-verdeler levert tijdens de installatie extra draad, zodat u de begrenzingsdraad snel kunt aanpassen aan bijkomende wijzigingen en verbindingsnaden worden vermeden.

Kan ik de Wiper Maairobot samen met mijn buur aanschaffen, zodat hij in meer dan één tuin kan werken?

Ja. Maar alleen als de tuinen op elkaar aansluiten en er geen treden tussen de twee tuinen zijn. Laat uw Wiper Maairobot-verdeler dit specifieke geval onderzoeken. Om het gras van meer dan één tuin te maaien, moet u de totale oppervlakte berekenen van de tuinen waar de Wiper Maairobot moet werken, om de beste Wiper Maairobot-versie te kiezen.

Kan de begrenzingsdraad van de Wiper Maairobot storingen veroorzaken in mijn buitenverlichting en of poort

Normaal gezien niet. Om storingen te vermijden is het echter altijd aan te bevelen het oplaadstation ver genoeg van automatische poorten, aansluitkasten voor verlichting of automatisch irrigatie op te stellen. Raadpleeg het hoofdstuk ‘Systeeminstallatie plannen’ in de bedieningshandleiding.

Kan de Wiper Maairobot banken, ligzetels of andere objecten in het gazon herkennen?

Ja, op voorwaarde dat die objecten meer dan 10 cm hoog zijn. De Wiper Maairobot nadert een hindernis in het gras en raakt die voorzichtig aan om het gras rond de hindernis te maaien. De Wiper Maairobot maait dan verder in een andere richting. De Wiper Maairobot veroorzaakt geen beschadigingen en wordt zelf niet beschadigd.

Kan de Wiper Maairobot bomen, lage struiken en bloemperken in mijn tuin herkennen?

Ja. Rond alle hindernissen waarmee de Wiper Maairobot niet in contact mag komen, moet een begrenzingsdraad worden aangebracht volgens de instructies in het hoofdstuk ‘Voorbereiding en de grenzen van het werkgebied markeren’ in de bedieningshandleiding. De Wiper Maairobot gaat tot aan de rand van de draad en beweegt dan verder in een andere richting.

Hoe wordt de Wiper Maairobot geprogrammeerd?

U opent het programmeermenu met de bedieningselementen op het display, waarna u de dagen en tijdstippen selecteert waarop de Wiper Maairobot moet werken. Raadpleeg de tabel met tips in het hoofdstuk ‘Werkschema’s – programmeermodus’ in de bedieningshandleiding. Voor meer advies kunt u contact opnemen met uw Wiper Maairobot-verdeler.

Kan ik de Wiper Maairobot zelf installeren?

Ja. Volg de gedetailleerde instructies in de bedieningshandleiding. Uw Wiper Maairobot-dealer staat altijd tot uw dienst met tips of als u wenst dat de Wiper Maairobot door een professional in uw tuin wordt geïnstalleerd.

Waar kan ik het materiaal vinden om de Wiper Maairobot te installeren?

Het oplaadstation met de stroomadapter, elektrische aansluiting en de bedieningshandleiding bevindt zich in de doos met de Wiper Maairobot. Tevens zijn er installatie kits verkrijgbaar met daar in een rol perimeterdraad, een zak met bevestigingspennen, handschoenen en een handige meetlat met installatie afstanden.

Hoe wordt de Wiper Maairobot geïnstalleerd?

De Wiper Maairobot werkt in een zone die gemarkeerd is door een begrenzingsdraad aangebracht aan de rand van uw tuin. De draad wordt in de grond bevestigd met kunststof bevestigingspennen of kan worden ingegraven. Het begin en het einde van de draad worden verbonden met het oplaadstation, dat verbonden is met een stopcontact.

Kan ik de Wiper Maairobot beschermen tegen diefstal of ongeoorloofd gebruik?

Ja. De Wiper Maairobot kan worden beveiligd met een pincode van vier tekens. De Wiper Maairobot kan niet worden opgestart en het programmeermenu kan niet worden geopend zonder de pincode, zodat derden de Wiper Maairobot niet kunnen gebruiken. Raadpleeg het hoofdstuk ‘Veiligheid – programmeermodus’ in de bedieningshandleiding.

Hoe reageert de Wiper Maairobot op een stroomonderbreking?

Bij een stroomonderbreking detecteert de Wiper Maairobot de afwezigheid van de begrenzingsdraad. Hij stopt en wacht tot de stroomtoevoer hersteld is, waarna hij zijn werk hervat.

Kan de Wiper Maairobot in de regen werken?

Ja. De Wiper Maairobot kan maaien terwijl het regent. Om te voorkomen dat hij te vuil wordt, is het aan te bevelen de regensensoren te activeren, want als het gras in natte toestand wordt gemaaid, kan het gazon beschadigd raken: De Wiper Maairobot keert terug naar het oplaadstation en wacht op de volgende werkcyclus. Raadpleeg het hoofdstuk ‘Instellingen – programmeermodus’ in de bedieningshandleiding.

Kan de Wiper Maairobot in alle weersomstandigheden werken?

Ja. De Wiper Maairobot kan bij een omgevingstemperatuur van -10 en +50 °C werken – een temperatuurbereik dat veel ruimer is dan het temperatuurbereik waarin gras groeit.

Wat gebeurt er als het mes van de Wiper Maairobot een steen raakt?

De veiligheidsinrichtingen stoppen de Wiper Maairobot als hij een steen raakt. Controleer of het mes beschadigd is en vervang het indien nodig. Raadpleeg het hoofdstuk ‘Robot-veiligheidsstop’ en ‘Mes vervangen’ in de bedieningshandleiding. Het is aan te bevelen regelmatig te controleren of er geen stenen of voorwerpen per vergissing in het gazon werden achtergelaten.

Kan ik de Wiper Maairobot indien nodig stoppen?

Ja. De Wiper Maairobot is op een toegankelijke en goed gemarkeerde plaats uitgerust met een rode noodstopknop met de tekst ‘STOP’. Als u de Wiper Maairobot opheft, stoppen de Wiper Maairobot en het mes automatisch.

Wat moet ik met de Wiper Maairobot doen tijdens de winter?

Breng de Wiper Maairobot tijdens de winter naar uw Wiper Maairobot verdeler voor zijn jaarlijkse onderhoudsbeurt, zoals aanbevolen in het garantieboekje. In het hoofdstuk ‘Langdurige inactiviteit en opnieuw opstarten’ in de bedieningshandleiding vindt u informatie om uw Wiper Maairobot en zijn oplaadstation op te bergen.

Hoeveel verbruikt de Wiper Maairobot?

Het maandelijkse verbruik van de Wiper Maairobot ligt veel lager dan het brandstofverbruik van een benzinegrasmaaier. Voor een middelgroot gazon bedragen de elektriciteitskosten van de Wiper iets meer dan 1 euro per maand!

Hoelang gaat het mes van de Wiper Maairobot mee?

De Wiper Maairobot wordt geleverd met een roestvrijstalen mes met vier tanden, dat vele jaren meegaat – in tegenstelling tot de messen die op andere gazonrobots worden gebruikt en vaak moeten worden vervangen. Neem contact op met uw Wiper Maairobot-verdeler om het mes te laten slijpen.

Welke delen van de Wiper Maairobot kan ik zelf vervangen?

Als u na vele werkcycli vaststelt dat het mes moet worden vervangen, kunt u de eenvoudige instructies opvolgen in het hoofdstuk ‘Mes vervangen’ in de bedieningshandleiding. Binnen enkele minuten kunt u uw Wiper Maairobot weer volledig operationeel maken. Het is aan te bevelen alleen originele Wiper Maairobot messen te gebruiken. Neem contact op met uw Wiper Maairobot verdeler voor de vervanging of het onderhoud van andere onderdelen.

Welke delen van de Wiper Maairobot moeten worden gecontroleerd?

Het mes en de wielen, want ze staan meer bloot aan vuil en slijtage. Controleer en verwijder alle oxidatie van de knoppen van de batterijlader en van de platen van het oplaadstation van de Wiper Maairobot Het duurt slechts enkele minuten om de perfecte werking van uw Wiper Maairobot te verzekeren!

Moet de Wiper Maairobot worden onderhouden?

Ja. U dient de Wiper Maairobot regelmatig te controleren en indien nodig te reinigen. Dit wordt beschreven in het hoofdstuk ‘Tabel gepland onderhoud’ in de bedieningshandleiding. Merk op dat de Wiper Maairobot niet mag worden ondergedompeld in of gewassen met water. Tijdens de winter brengt u de Wiper Maairobot naar uw Wiper Maairobot-verdeler voor zijn jaarlijkse onderhoudsbeurt.

Problemen Oplossen

De meeste problemen die tijdens de normale werking van de Wiper Maairobot kunnen optreden, vindt u terug in de tabel ‘Probleemopsporing’ in de bedieningshandleiding. De tabel toont de meest voorkomende problemen, oorzaken en tips voor mogelijke oplossingen. U kunt sommige fouten eenvoudig verhelpen, maar voor andere fouten is specifieke technische kennis vereist. Daarom is het aan te bevelen contact op te nemen met uw Wiper Maairobot verdeler, die uw Wiper Maairobot snel weer in zijn normale toestand kan herstellen. Gelieve het advies en de gebruikstips te lezen in de verschillende hoofdstukken van de bedieningshandleiding. Op die manier vermijdt u problemen wegens verkeerde installatie of programmering.